ماژول مدیریت گردش و موجودی انبار در ADSL-Tools VAST
ماژول مدیریت گردش و موجودی انبار در نرم افزار ADSL-Tools VAST به عنوان مکمل تحویل کالاهای فروخته شده از طریق فروشگاه مجازی موجود در پنل مشتریان آماده بهره برداری میباشد.

این ماژول به صورت یک نرم افزار انبارداری اختصاصی نگهداری و پیگیری تحویل تجهیزات مورد نیاز مشتریان یک ISP تولید شده است

این ماژول بدون هزینه اضافه و در قالب بسته ارتقاء 2010-03-29-20-10 برای کاربران محترم نصب و راه اندازی میگردد