ارائه مقاله سیستمهای پیشرفته علم و فن آوری در ASPA-IASP
پارکهای علم و فن آوری در بسیاری از کشورها در اثر هیجانات ناشی از میل ورود به دنیای فن آوری و پیشگامی در شاخه های مختلف علمی ، به صورت سلیقه ای و غیر سیستماتیک ظهور و رشد کرده اند. اما این رشد ناقص باعث شده است که نیاز به یک بازبینی در ماهیت و محدوده فعالیتها، موضوع بحث کنفرانس سال گذشته پارکهای علم و فن آوری باشد.
در این میان مقاله شرکت سیلیکون در کنفرانس بین المللی منطقه ای سال جاری پارکهای علم و فن آوری در اصفهان، ایراد خیلی جدی به تعریف جهانی از پارکهای علم و فن آوری دارد و پیشنهاد یک تعریف منطبق بر نیازها و واقعیت ها میدهد که مورد استقبال قرار گرفته و در آذر ماه پیش رو در محل کنفرانس به صورت شفاهی ارائه خواهد شد و در آن پیشنهاد گردیده است که پارک علم و فن آوری به سیستم علم و فن آوری تغییر ماهیت دهد.
همچنین اهمیت رسیدن به یک تعریف درست از پارکهای علم و فن آوری تا حدی است که محور اصلی کنفرانس جهانی 2012 قرار گرفته است.

سایت کنفرانس:


www.aspaisfahan2011.com


برای مطالعه مقاله و اسلایدهای مربوطه به لینک های زیر مراجعه فرمائید:


دانلود متن کامل مقاله


http://www.mixoftix.net/dlx/Revised-STS-ASPA-2011.pdfدانلود اسلاید ارائه مقاله


http://www.mixoftix.net/dlx/Revised-STS-ASPA-2011.ppt