امتیاز چیست؟ سیستم Loyalty چیست؟ مشتری وفادار كیست؟
بازدیدكننده محترم،
خیلی ها در كسب و كار خود بر شاخص هایی تاكید میكنند كه آنها را در آن زمینه كاری یكتا میكنند. هر كدام شعار خاصی دارند. روش كار اختصاصی ، لباس فرم و... از این نمونه ها است. اما هیچكدام این موارد جای پول را نمیگیرد! صحبت كردن در مورد پول همیشه جذاب است. تعداد فیلمهایی كه طرح یك سرقت، كل محور داستان را تشكیل میدهند كم نیستند. همه مفهوم آنرا درك میكنند. به همین دلیل در هر كسب و كاری معمولا یك فروشنده ماهر اغلب غیر از قدرت ارایه خیلی خوب ، امتیاز ارائه یك تخفیف ویژه به موقع را نیز دارد. درهنگام ارائه تخفیف توسط هر كسب و كاری، اتفاقی كه می افتد همان داستان قدیمی سرقت است. با این تفاوت بزرگ كه شما در ازاء كسب سود كمتر ، خاطره خوشی از یك خرید آخر هفته در ذهن مشتری خود گذاشته اید. در واقع محصول خود را كامل كرده اید. محصولی كه كالا در آن وسیله انتقال حس خوش آیند به مشتری فرض میگردد. در اینجا آنچه به سرقت رفته است دل مشتری است. دل ربایی از مشتری در دنیای پر از رقابت ماشینی امروز كه به هیچ بخش از آن نمیتوان اعتماد كرد كار سختی است. خصوصا وقتی كه بخواهیم این ارتباط را پایدار نگاه داریم. چرا كه از این پس مشتری شما سطح انتظار بالاتری دارد و در بازگشت بعدی انتظار محصول جدیدی از شما دارد. این بار از شما تخفیف بیشتری طلب میكند و با اولین باری كه از شما جواب منفی دریافت كند (خصوصا كه در یك روز شلوغ كاری باشد) این عشق كم كم تبدیل به نفرت میگردد.
صاحبان خیلی از كسب و كار ها در این مورد موضع گیری میكنند كه در این مورد بی نقص عمل میكنند. آیا تا به حال فكر كرده اید كه مك دونالد (در مورد جلب رضایت مشتریان خود) تا چه حد بی نقص عمل میكند؟ آیا توانسته هر روز و شب وعده های غذایی شما را كامل كند؟ شما به راحتی به رستوران های دیگر هم میروید و این یك واقعیت است. اگر مك دونالد هم دائم دگرگونی در مشتری مداری را انجام ندهد ، خیلی زود فراموش میشود!
همانطور كه میتوان مشاهده كرد ، مشتری شما با صرف آن همه انرژی ، تبدیل به همان مشتری عادی همیشگی شده. چرا كه از ابتدا به فكر یك سود كوتاه مدت بوده ایم و این تفكر باعث طرح یك رابطه زود گذر با مشتری ما شده است.
درنتیجه ، كاری كه انجام میدهیم طراحی یك سیستم تخفیف است. سیستم امتیازی كه:
1. موجب برتری میشود
2. احساس خوبی به مشتری انتقال میدهد
3. به مشتری قدرت خرید مجدد می دهد
4. زمان مفید فروشندگان را به علت حذف چانه زنی افزایش میدهد
5. ارایه تخفیف را از معادلات انتخاب كالا جدا میكند
6. به خاطر محوریت قرار دادن پول هرگز داستانش تكراری نمیشود
7. باعث بوجود آمدن زنجیره كسب و كار های تخفیف دهنده میشود
8. زود تر از مشتری تصمیم میگیرد و حتی نظر آنها را عوض میكند
9. و در نهایت از یك مشتری عادی ، یك مشتری وفادار میسازد!

منبع: Naroun Point Server