دعوت برای تولید ماژول Accounting برای ADSL-Tools

بدینوسیله از کلیه پروژه های دانشجویی و تیمهای نرم افزاری علاقمند به ISP Accounting و RADIUS دعوت میگردد اقدام به تهیه و تولید ماژول Accounting نمایند.
تیم MixofTix نسبت به بازاریابی و معرفی آن در وب سایت رسمی خود
اقدام و آنرا به مشتریان خود معرفی خواهد نمود. بدین منظور از آنجایی که نرم افزار ADSL-Tools کلیه نیازهای مربوط به امور مشتریان را مرتفع میسازد، ماژول نرم افزاری فوق الذکر تنها میبایستی:

1- از اتصال کاربران به شبکه پس از تاریخ انقضاء ممانعت کند
2- حجم مصرفی کاربران را محاسبه و ذخیره نماید
3- از IP Static پشتیبانی کند

و به منظور فوق از مجموعه دستورات زیر پشتیبانی کند:

1- a function to reply a USERNAME INFO
2- a function to add a USERNAME
3- a function to edit a USERNAME info : EXPDATE, PASSWORD, GROUP
4- a function to add CREDIT
5- a function to delete a USERNAME
6- a function to assign static IP address

به عنوان نمونه و کسب اطلاعات فنی پایه میتوانید به وب سایت www.FreeRadius.org مراجعه کنید و از نرم افزار متن باز و رایگان موجود استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به مستندات نرم افزار ADSL-Tools مراجعه و یا با ما تماس بگیرید. این شرکت از ماژولهایی که برای ADSL-Tools توسعه یابند پشتیبانی میکند.

حمیدرضا نورصالحی
سرپرست