فروش ویرایش SHARE نرم افزار ADSL-Tools آغاز شد

نسخه SHARE نرم افزار ADSL-Tools در واقع یک ISP نماینده مجازی از یک یا چند PAP فرضی در ویرایش VAST است که در یک سرور مجتمع و نگهداری شده و در بر گیرنده کلیه امکانات ویرایش ISP استاندارد میباشد.
در صورت نصب بسته های ارتقاء PATCH برای ویرایش VAST کلیه ISP های مجازی تعریف شده در آن از منابع و امکانات جدید آن استفاده خواهند کرد. همچنین اعمال رفع خرابی در کل مجموعه موثر خواهد بود.
هزینه سربار خرید سخت افزار برای سرویس دهنده و نگهداری آن از دوش ISP برداشته شده و هزینه پشتیبانی پرداخت شده ضمن کاهش، در برگیرنده دریافت امکانات اضافی ، نگهداری سرور ، پهنای باند سرور و تهیه نسخه های پشتیبان از بانک اطلاعاتی میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قیمت نسخه SHARE این نرم افزار به آدرس زیر مراجعه نمایید:
http://shop.mixoftix.net/?newcat=ADSL-Tools