نصب Patch مربوط به Load Balancing و کسر 50% از CPU Usage

در پی گزارش مصرف بالای CPU و حجم سنگین Virtual Memory در سرویس دهنده نرم افزار ADSL-Tools که به ایست کامل سرویس دهی به کاربران منتهی میشد، در طی یک دوره فشرده کاری - Trouble Shooting - کلیه ماژولهای استاندارد سیستم بازنگری شده و 2 بخش محاسباتی سنگین شناسایی شده بازنویسی و به محلی دیگر برای پردازش - غیر از فضای اینترپریتری IIS - منتقل شدند که در پی آن نتایج مانیتورینگ Resource های سرویس دهنده کسب موقعیت 50% کاهش استفاده از منابع سیستم را در پی داشت.
هم اکنون این Patch در ویرایش VAST موفقیت آمیز نصب شده است.