تخفیف ویژه 10% فقط تا پایان اردیبهشت 1388

در پی اعلام نیاز بازار به موضوع نرم افزار پیشرفته FlowProcessor ، شروع مراحل ابتدایی طراحی و ساخت آن در دستور کار این تیم نرم افزاری قرار گرفته است.
مطابق برآورد های انجام شده این پروژه از ابتدای خرداد 88 رسما وارد بازبینی و طراحی بانک اطلاعاتی پیچیده چند وجهی خود خواهد شد. لذا برای تامین هزینه های آن پیشبینی شده است که 20% از محل تخفیفهای فروش مجموعه نرم افزارهای ADSL-Tools و 30% از محل تعیین Sponsor در طی مدت 2 سال تامین گردد.
50% باقیمانده تامین اعتبارات بر عهده تیم MixofTix خواهد بود.

این تخفیف ویژه 10% فقط تا پایان اردیبهشت 1388 بوده و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
همچنین طرح افزایش قیمت 10% مجموعه ADSL-Tools بعد از این تاریخ در دست بررسی قرار دارد.

حمیدرضا نورصالحی، سرپرست