ماژول QuickTask برای نصب بر ADSL-Tools ویرایش ISP آماده میشود

ماژول QuickTask در نسخه Beta خود برای انجام عملیات تمدید سرویسهای مشترکین اینترنت پر سرعت ADSL آماده شده و در حال گذراندن آخرین مراحل کنترلی و خطایابی است.
در پی یک عملیات تمدید با کمک QuickTask ، مشترک با وارد کردن اطلاعات مربوط به اتصال خود - آنچه در Accounting موجود است - سرویس بعدی و مدت شارژ آنرا تعیین میکند و سپس نرم افزار اقدام به صدور فاکتور فروش به همراه لیست کاملی از انواع پین که میتواند جهت عملیات تمدید مورد نظر قرار بگیرد - ارائه میدهد.
در این لحظه تنها کافیست مشترک اقدام به خرید پین مورد نظر نموده و آنرا به نرم افزار ارائه دهد. سپس نام کاربری اتصال کاربر تمدید شده و ما به تفاوت ارزش پین با مبلغ فاکتور فروش محاسبه شده و به حساب بانک مجازی کاربر واریز میشود که میتواند در خریدهای بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
پروژه PinShop.ir به عنوان مکمل اجرایی این ماژول عمل خواهد نمود.
سرعت عمل در ماژول QuickTask به حداکثر رسیده است.