ماژول Wireless و Hosting برای ADSL-Tools عملیاتی شد

نظر به نیاز اعلام شده از طرف کاربران نرم افزار ADSL-Tools مبنی بر افزودن ماژولهای مدیریتی Wireless و Hosting به نرم افزار CRM این تیم نرم افزاری اقدام به طراحی و نصب آن بروی بستر قبلی نموده و در حال حاضر مراحل خطا زدایی را به اتمام میرساند.
لازم به ذکر است 2 قابلیت دفترچه تلفن و دبیرخانه الکترونیک به همراه Patch ID: 2009-06-03-15-09 به رایگان بر روی این مجموعه نرم افزاری نصب و آماده بهره برداری میباشد.

قیمت تمام شده این ماژول نرم افزاری برای ارتقاء عملکرد 700 هزار تومان تعیین شده است.