همگرایی ماژولهای UpStream B2B و زمان شناور (TimeBow)

در پی تولید ماژول زمان شناور TimeBow سریعا سازگاری آن با ماژول Upstream B2B در دستور کار قرار گرفت. هم اکنون با ترکیب این دو پدیده بی نظیر در تجارت الکترونیک، به طور مثال شرکتهای عمده برگزار کننده تورهای مسافرتی میتوانند تا جزئی ترین نکات در روابط B2C و B2B خود را با مشتریان و نمایندگان فروش خود در بستر اینترنت به اجرا در آورند.
هم اکنون قیمت تمام شده، میزان درصد نماینده فروش، درصد امتیاز و موجودی میتواند در تقویم توزیع شده و به صورت المانهای کاملا مجزا به جداول فروش نمایندگان فروش سرایت و به روز شود.

جهت بازدید از نسخه آزمایشی به آدرس:
shop.mixoftix.net در منوی TEST
برای مشاهده نسخه Master B2B و
demo.mixoftix.net
جهت مشاهده نتیجه عملکرد در نماینده فروش، مراجعه فرمایید