یک جاده به طول مساوی در ایران و آمریکا چند ساله ساخته میشود؟

یک روز در کلاس درس راهسازی (دانشگاه صنعتی شاهرود سال 76) استاد گرامی از ابتدای کلاس کاملا بی حوصله درس را شروع کرد و با همان ریتم بی حوصله به تدریس ادامه داد. در اواسط کلاس، ناگهان استاد دست از تدریس کشید و روس صندلی خود نشست و کمی به صورت دانشجو ها نگاه کرد. سپس از دانشجوها پرسید:
" به نظر شما یک جاده به طول و شرایط اقلیمی مساوی در ایران و آمریکا به ترتیب چند سال طول میکشد تا مورد بهره برداری قرار گیرد؟"
هر فردی نظری متفاوت داشت ولی برآیند نظرات این طور بود که آمریکایی ها 8 الی 9 سال زودتر از ایرانیها کار را به اتمام برسانند.
---------------------------------------- ----------------------------------------
سپس استاد در کمال تعجب گفت:" اگر ساخت جاده ای در ایران 10 سال طول بکشد ، همان جاده در آمریکا هم 10 سال طول میکشد و هیچ تفاوتی از این نظر با هم نداریم! فقط در ایران 1 ساله محاسبه و طراحی انجام میشود و 9 سال باقی مانده صرف ساخت میشود در حالی که در آمریکا 9 سال وقت صرف طراحی شده ولی در انتها 1 ساله ساخته میشود!"
---------------------------------------- ----------------------------------------
و استاد در ادامه توضیح داد که در آن 9 سال که صرف طراحی میشود ، تیمی متشکل از روانشناس، حقوقدان ، آرشیتکت، اداره کار، اداره بهداشت، خزانه داری و... کلیه موارد را در ساخت در نظر میگیرند و در انتها تیم مهندسین طراحی جاده را بر عهده گرفته و وارد مرحله اجرای یکساله میشوند.
آیا شما هم در تصمیم گیریهای خود همه جوانب را در نظر میگیرید تا محصولات با کیفیتی را برای مشتریان خود تولید کنید؟