اتصال نرم افزار ADSL-Tools به NetBill با موفقیت انجام شد

در ادامه اجرای فازهای نهایی سیستم پر قدرت مدیریت منابع مشتریان سرویسهای پرسرعت اینترنت Naroun ADSL-Tools با هدف دسترسی به بسته نرم افزاری سرویس دهنده اینترنتی مجازی (Virtual ISP) اولین نرم افزار Accounting از مجموعه های موجود در بازار تحت عنوان NetBill با موفقیت به این نرم افزار متصل شد و از این پس کلیه فرامین صادره از کاربران و پس از طی کردن جریان های کاری استاندارد واحد مالی ، فروش و فنی - مستقیما - بر روی نرم افزار NetBill اجرایی شده و آنرا تحت کنترل خود میگیرد.
این قابلیت هم اکنون بر روی ویرایش های VAST و PAP از این مجموعه قابل نصب و بهره برداری میباشد.