ماژول زمان شناور (TimeBow) یک پدیده بی نظیر در E-Business
یک فروشگاه اینترنتی در بسیاری از موارد حاوی یک ردیف اطلاعاتی از مشخصات محصول و قیمت بوده که توسط سرپرست آن قابل ویرایش است.
اما این ویژگی بسته به نوع زمینه فعالیت کسب و کار هدف انعطاف لازم را ندارد. به طور مثال در اختیار داشتن تنها یک ردیف اطلاعاتی برای سرپرست وب سایت یک آژانس هواپیمایی عملا بی معنی است. چرا که عموما مشتریان برای خرید لحظه ای به یک وب سایت شرکت هواپیمایی مراجعه نمیکنند و برای برنامه ریزی سفر در ماههای آینده به آن مراجعه میکنند.
بنابراین ماژول زمان شناور این امکان را فراهم مینماید تا با توزیع قیمت و موجودی در تقویم قابلیت منحصر به فرد برنامه ریزی مالی در فصول مختلف (پر طرفدار و کم طرفدار) را به آن اضافه نماید.
همچنین این قابلیت در حال بازنویسی برای تطبیق و سازگاری با ماژول UpStream B2B میباشد.