فرهنگستان اینترنت: پینگیلیش را پاس بداریم! SPS به جای TNX
اغلب در وب لاگها دیده میشود که بعضی از هموطنان عزیز از اینکه به جای استفاده از زبان فارسی از کلمات لاتین استفاده میشود ابراز نگرانی میکنند. البته نکته سنجی بجاایست اما این یک نیاز به سرعت عمل است که کاربران را مجبور به استفاده از TNX به جای MOTESHAKERAM یا SEPASGOZARAM یا حتی MERCI میکند. حال که واضح است مسئله استفاده از حروف مخفف است، پیشنهاد میکنم از 3 حرف مخفف SPS به جای TNX به معنی SEPASGOZARAM استفاده شود تا مایه پریشان حالی برخی ایران دوستان نگردد.

با SPS فراوان ;-)
شاهین نورصالحی