پذیرش طرح (سازمان دهنده شبکه ای کسب و کار) در پارک فناوری
در پی ارائه طرح "سازمان دهنده شبکه ای کسب و کار" در مجموعه محترم پارک علم و فناوری استان گیلان، پس از کسب تاییده علمی و توجیح اقتصادی با استقرار این تیم نرم افزاری در پارک فناوری موافقت شد.
بدین ترتیب این تیم نرم افزاری از این پس با قدرت بیشتری به گسترش دامنه خدمات و محصولات خود به سراسر ایران اقدام خواهد نمود.

لازم به ذکر است که پارک علم و فناوری استان گیلان عضو انجمن جهانی پارکهای فناوری (IASP - International Association of Science Parks) میباشد.