نرم افزار Mix-Ping جهت استفاده Network Administrators

بدون شک یکی از کارهایی که همه سرپرستهای شبکه ای با آن درگیر هستند، کنترل در خدمت بودن (Up Service) سرور های موجود در شبکه تحت کنترل ایشان میباشد. بنابراین در اغلب موارد مشاهده میشود که یک سرپرست شبکه در حال نظارت بر ECHO-REPLY های برگشتی پروتکل ICMP از IP های سرور ها یا تجهیزات شبکه ای حساس خود هستند.
اما این کار تا حد بسیار زیادی خسته کننده و غیر قابل نظارت دائمی میباشد. بر همین مبنا، این تیم اقدام به تهیه نرم افزاری نموده است تا به صورت دائمی اقدام به کنترل و نظارت بر IP List معرفی شده نموده و در صورت عدم بازگشت موفقیت آمیز بسته ارسالی به میزان 17 مرتبه ، با ارسال یک پیام کوتاه به لیست شماره موبایل های معرفی شده، اطلاعاتی همچون IP - توصیف و دلیل نرسیدن پیام به مقصد را اعلام نماید.

بارزترین نقطه قدرت این نرم افزار در فروش آن به صورت Open Source است که به لحاظ امنیتی بسیار با اهمیت است. هر چند که تعداد بسیار زیادی از این دست نرم افزار ها در بازار موجود میباشند ولی به دلیل اینکه این نرم افزار اغلب در رایانه کاری یک سرپرست شبکه قرار میگیرد و به کل شبکه دسترسی دارد، نمیتوان به راحتی به نرم افزار های متفرقه اعتماد نمود.

این نرم افزار هم اکنون در حال باز بینی و Debug میباشد و مراحل تست آزمایشگاهی خود را با موفقیت به پایان رسانده است و تا پایان اردیبهشت 87 در فروشگاه MixShop آماده عرضه به علاقمندان میگردد. پیشبینی میگردد که این نرم افزار مورد استقبال کلیه سرپرستهای شبکه قرر گیرد.

کد نویسی از: حمیدرضا نورصالحی

توضیح: بدیهی است که این نرم افزار به دو صورت Open Source و Package به علاقمندان عرضه خواهد شد که تفاوت همه آنها در قیمت نهایی است.