شمارش معکوس برای معرفی جادوگر ADSL-Tools Wizard

در هر محیط نرم افزاری - خصوصا" نرم افزارهای مبتنی بر بانک اطلاعاتی - همواره بخشی تحت عنوان پیکربندی سیستم (Config) موجود است که با تغییر پارامتر های آن میتوان انعطاف عملکرد جریانهای کاری سیستم را بالا برده و سازگار نمود. به عبارت دیگر وجود بخش پیکر بندی در هر نرم افزاری میتواند نیاز به دوباره نویسی نرم افزار را کاهش دهد. بدین ترتیب نرم افزار شما از دید مدیریت آن مجموعه (Administrator) کاربر پسند خواهد بود.

به همین صورت، نرم افزارهای نسل جدید، در سمت کاربران عادی خود نیز وجه دیگری از این تکنیک را با تولید جادوگر های نرم افزاری (Wizard) به نمایش میگذارند که بر اساس آن، کاربران مراحل مختلف ورود داده و عملکردهای مرتبط با نیاز خود را در قالب یک جریان کاری آماده (Procedure) دنبال میکنند. بنابراین تمام حالتهای خاص یا مراحل پیچیده موجود در یک جریان کاری، استاندارد سازی شده و کاربران همواره از کار کردن با این دسته از جادوگرهای نرم افزاری استقبال میکنند.

به عنوان یک یادآوری تاریخی میتوان به سختی نصب مودم ها در ویرایشهای قبل از ویندوز 2000 اشاره نمود که همواره با سختی های خاص خود همراه بود ولی پس از وارد شدن جادوگرهای نرم افزاری نصب سخت افزار ها و ادقام آنها با تکنیک Plug-n-Play توانست رضایت عموم کاربران خود را جلب نماید.

در همین راستا، در حالی که با شروع تابستان 87، نرم افزار Naroun ADSL-Tools یکساله میشود و بسیاری از روالهای نرم افزاری تعریف شده موجود بدون خطا عمل مینمایند، موقعیت مناسب تجهیز این صفحات به Wizard های مناسب برای کاربران بوجود آمده است.

لازم به ذکر است که مجموعه این جادوگرهای نرم افزاری برای عملکرد در Naroun ADSL-Tools مراحل طراحی و آنالیز را طی کرده است و کنترل کیفی در ابعاد آزمایشگاهی آن با موفقیت به پایان رسیده است. در حال حاضر این جادوگرها میتوانند مراحل ثبت نام خدمات ADSL ، تمدید ، تغییر پهنای باند، درخواست Valid IP و قطع سرویس را با حفظ ارتباط ایمن با واحد مالی ، هدایت نمایند.

مطابق برآوردهای انجام شده، این واسط نرم افزاری قبل از شهریور 87 آماده نصب بر روی مجموعه ISP های مجهز به نرم افزار Naroun ADSL-Tools باشد.

آنالیز و کد نویسی از: حمیدرضا نورصالحی