بررسی نگارشهای ISP, VAST, PAP از نرم افزار ADSL-Tools
نرم افزار Naroun ADSL-Tools با توجه به نیازهای متفاوت شرکتهای سرویس دهنده اینترنت، در سه نسخه تهیه شده است که کاملا قابلیت شخصی سازی در تمامی قسمتهای آن موجود میباشد.

نسخه ISP :
این نسخه برای یک ISP ایده آل است که سرویس ADSL را به نمایندگی از یک شرکت PAP ارائه میدهد. این نرم افزار مجهز به یک ماژول شبیه ساز است که میتواند کلیه تنظیمات Rack و MDF را در خود مدلسازی نموده و از آن به PAP مجازی تعبیر میگردد. بنابراین در صورتی که شرکت مجهز به این نرم افزار تصمیم به ادامه همکاری با PAP دیگری بگیرد، به سادگی میتواند با حفظ مشترکین خود، کلیه مراحل تغییرات را به سادگی انجام برساند. همچنین این نرم افزار قابلیت نصب و ارتقاء روالهای اداری اختصاصی را نیز در خود دارا میباشد.

نسخه VAST:
این نسخه برای شرکتهای ISP مناسب است که نماینده یک شرکت PAP میباشند و قصد دارند دامنه کاری خود را به چند شهر دیگر با نمایندگان محلی مستقل گسترده کنند. این نرم افزار میتواند با تعبیه یک PAP مجزا در سیستم کلیه نمایندگان را به عنوان واحدهای کاری مستقل در نظر بگیرد و روالها و سیاستهای کاری خود را به آنها ابلاغ و اجرایی نماید.

نسخه PAP :
این نسخه در واقع یک بستر نرم افزاری است که قابلیت برقراری ارتباط با ویرایشهای ISP و VAST نرم افزار ADSL-Tools را دارا میباشد. و در این میان کلیه اطلاعات - فقط - فنی مرتبط با عملکرد شرکت نماینده در اختیار PAP قرار خواهد گرفت. در این میان نیز مشتریان میتوانند با تکنیک Trusted Link از صحت اعتبار نمایندگی ISP خود اطمینان حاصل نمایند و بدین ترتیب از هر نوع سوء استفاده شرکت های نا معتبر در آینده جلوگیری خواهد شد.

ارتقاء نرم افزار:
این نرم افزار میتواند با خرید دو ماژول: ADSL-Tools Wizard و ADSL-Tools IAS Interface مراحل کاری کاربران را در لایه مشتریان تسهیل نموده و همچنین با نرم افزارهای Accounting موجود در ISP ها ارتباط برقرار نماید.

بدیهی است از کلیه شرکتهای نرم افزاری که ارائه دهنده خدمات IAS به شرکتهای سرویس دهنده میباشند، دعوت میشود تا با ارائه مستندات فنی نحوه برقراری ارتباط با نرم افزارهای Accounting خود نسبت به تهیه ماژولهای استاندارد واسط IAS اقدام نموده و نرم افزار خود را در لیست نرم افزارهای سازگار با ADSL-Tools قرار دهند.

کد نویسی از: حمیدرضا نورصالحی