نرم افزار شبیه ساز پرداخت الکترونیک با پیام کوتاه (SMS)
امروزه، آن سیستم بانكی موفق محسوب میشود كه تحت هر شرایطی و با هر نوع وسیله ارتباطی، توانایی ارائه خدمات به مشتریان خود را داشته باشد. در میان همه روشهای موجود پرداخت الكترونیك، تلفن همراه (موبایل) بیشترین كارایی و سادگی در استفاده را در میان كاربران دارد ولی به خاطر ضعف امنیتی موجود در آن، همواره به عنوان دستگاهی برای -فقط - گزارش گیری به كارمیرود.
از جمله دلایل با اهمیت بودن ایجاد امكان پرداخت با پیام كوتاه میتوان به موارد زیر اشاره كرد:

- تلفن همراه یک وسیله کاملا شخصی محسوب میگردد
- دارای پردازشگر و سیستم عامل میباشد
- به صورت Interactive عمل مینماید
- استفاده از خدمات پیام کوتاه در هر لحظه امکان پذیر است
- تقریبا همه با نحوه استفاده از پیام کوتاه آشنایی دارند
- خدمات International SMS کاربرد آنرا افزایش میدهد
- در صورت نیاز به راحتی قابل مکانیابی میباشد

و از جمله موانع موجود در سر راه پرداخت الكترونیك با پیام كوتاه میتوان موارد زیر را نام برد:

- اطلاعات موجود در تراشه های تلفن همراه قابل ویرایش است
- تراشه موجود در SIM-Card (در صورت دسترسی فیزیکی) به راحتی کپی برداری میشود
- اطلاعات امنیتی موجود در تراشه SIM-Card اعم از: Pin Code و Puk Code توسط Microwave Scanner قابل کپی برداری است
- متن پیام کوتاه پس از ارسال به راحتی در دسترس افراد غیر مسئول میباشد

بنابراین واحد Software R&D در مجموعه MixofTix Developers Network از مدتی قبل تمامی روشهای ممكن برای تحقق این امر را بررسی كرده و نتیجه آنرا در غالب یك ارائه مطلب (Presentation) و طراحی یك شبیه ساز (Simulator) منتشر نموده است.

آنچه مسلم است، شبیه ساز در حالت پرداخت با اطلاع همزمان دو طرف یك تراكنش مالی طراحی شده است و جنبه آكادمیك دارد. جنبه اجرای عملی آن در لیست فروش تكنولوژی این تیم قرار گرفته است.
این مجموعه را از طریق لینك دانلود میتوانید دریافت نمایید.
كد نویسی و جمع آوری مطالب از: شاهین نورصالحی