خانه . پشتیبانی . دانلود . درباره ما . تماس با ما
     

 رسالت و اهداف کلی معرفی

  رسالت: رایانگان را باور کنیم

  اهداف کلی:
  - ایجاد بستر مناسب کسب و کار الکترونیک
  - افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور
  - ارائه و ارتقاء استراتژیهای نوین مدیریتی مبتنی بر فن آوری اطلاعاتPage Help
Quick Links
Active Customers
لیست کاربران محصولات MixofTix

Bank Account Number List
شماره حسابهای تیم MixofTix

MixofTix at Guilan Science & Technology Park
تیم MixofTix در پارک فن آوری گیلان

MixofTix E-Shop
فروشگاه آنلاین محصولات MixofTixMixofTix Circle
* تشریح تئوری E-Business Catalyst (مصاحبه)
* فعالیتهای هنری در MixofTix
* سرور امتیازی نارون SerweXسه شنبه, 1401/4/14 ساعت: 12:05:22 PM    

© 2004-2022   Powered By: MixofTix Developers Network .All rights reserved